KMCCBE

Figyelem! Az információk tájékoztató jellegűek. A megjelölt források azonban naprakészek.

 

TÁJÉKOZTATÓ a rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés szabályairól 
 

Az Országgyűlés 2009. június 22-i ülésnapján elfogadta a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) módosítását.

 

A Tny. 36/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha

a) a nyugdíjas már nem rokkant, vagy

b) a 36/A. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti, az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő és az Rjtv. 1. § b) pontja szerinti keresőtevékenységet folytató rokkant hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja

ba) a rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét és

bb) a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét.

 

Ezzel azonos tartalmú szabályozás szerepel a Tny. 36/G. § (1) bekezdésében a baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnése tekintetében.

 

Ezek a rendelkezések lényegesen egyszerűbbé tették az ún. jogi rokkantság vizsgálatát. A 2008. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint ugyanis meg kell(ett) szüntetni a rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultságát annak a 62. életévét még el nem ért személynek, akinek a keresőtevékenységből származó hat egymást követő hónapra vonatkozó nettó keresetének (jövedelmének) havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 90 százalékát, illetve annak a megállapítást követő rendszeres emelésekkel növelt összegét, de legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegét.

 

Az új rendelkezések ugyancsak azokra a III. csoportba tartozó, tehát 50-79 százalékos mértékben egészségkárosodott rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíjasokra vonatkozik, akik a 62. életévüket, illetőleg az irányadó nyugdíjkorhatárukat még nem töltötték be, de lényegesen egyszerűbbé teszi a nyugdíjasok, a foglalkoztatók és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek helyzetét. Nem kell ugyanis a jövőben az általános szabályoktól eltérő egyéni járulék és személyi jövedelemadó-előleg levonást, valamint a több évvel, esetleg évtizeddel korábban kiszámított nyugdíj alapját képező átlagkereset 90 százalékának évenkénti emelésekkel történő növelését elvégezni ahhoz, hogy a nyugdíjjogosultság fennállása kiszámítható legyen.

 

Az érintett nyugdíjasoknak kizárólag arra kell figyelemmel lenniük, hogy hat havi bruttó keresetük átlaga ne haladja meg a számukra folyósított ellátás kétszeresét. Amennyiben nyugellátásuk havi összegének kétszerese nem éri el az adott évben érvényes minimál bér (2009-ben 71.500 Ft) összegét - pl. a folyósított ellátás összege 34.000 Ft, aminek a kétszerese 68.000 Ft -, a bruttó keresetük a minimálbérrel azonos összeg, tehát 71.500 Ft lehet.

 

Fontos megjegyezni, hogy az új szabályozás értelmében az ún. jogi rokkantság vizsgálatánál már bruttó keresetekre kell figyelemmel lenni, tehát a minimálbér összegét a bruttó kereset nem haladhatja meg. Ugyancsak lényeges az is, hogy a rehabilitációs járadékosok ellátásra való jogosultságára az új szabályozás nem vonatkozik.

 

A rendelkezéseket a törvény hatályba lépését, azaz 2009. július 1-jét követően szerzett keresetre, jövedelemre kell alkalmazni.

 

Ha tehát a III. csoportba tartozó, 62 évesnél fiatalabb rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíjas munkavállaló 2009-ben egész éven át keresőtevékenységet folytat, és a január 1-je és június 30-a között elért hat egymást követő hónapra vonatkozó nettó keresetének, jövedelmének átlaga - a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból lefolytatott, az APEH adatszolgáltatásán alapuló eljárása eredményeként - nem haladja meg a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 90 százalékának az időközi nyugdíjemelésekkel 2009-re felemelt összegét, a nyugdíjjogosultság nem kerül megszüntetésre. Ezt követően 2009-ben újabb hivatalból folytatott vizsgálatra nem kerül sor. A 2009. július 1. és december 31. közötti hat egymást követő hónapra vonatkozó bruttó kereset átlagát - az APEH adatszolgáltatását követően - 2010. januárjában fogja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból indult eljárás keretében az akkor folyósításra kerülő rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíj kétszereséhez, illetőleg az akkor érvényes minimálbér összegéhez viszonyítani.

 

Budapest, 2009. augusztus

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

 

 

Emelés éve

Emelési jogszabály

Emelés mértéke

1993. március 1-től

41/1993. (II. 27.) Korm. rend.

10%

1993. szeptember 1-től

41/1993. (II. 27.) Korm. rend.

4%

1994. január 1-től

154/1993. (X. 28.) Korm. rend.

4%

1994. január 1-től

23/1994. (II. 23.) Korm. rend.

10%

1994. szeptember 1-től 1994.01.01-i hatállyal

110/1994. (VIII. 6.) Korm. rend.

8 %

1995. január 1-től

18/1995. (III. 1.) Korm. rend.

11 %

1995. szeptember 1-től 1995.01.01-i hatállyal

88/1995. (VII. 14.) Korm. rend.

4 %

1996. január 1-től

175/1995. (XIII. 27.) Korm. rend.

12 %

1996. július 1-től

1996.01.01-i hatállyal

81/1996. (VI. 7) Korm. rend.

0,5 %

 

1997. január 1-től

174/1996. (XI. 29.) Korm. rend.

19,5 %

1998. január 1-től

187/1997. (X. 31.) Korm. rend.

19 %

1998. augusztus 1-től

1998.01.01-i hatállyal

126/1998. (VII. 1.) Korm. rend.

2,2 %

1999. január 1-től

222/1998. (XII. 30) Korm. rend.

11 %

2000. január 1-től

191/1999. (XII. 18.) Korm. rend.

8 %

2000. december 1-től

2000.01.01-i hatállyal

165/2000. (IX. 29.) Korm. rend.

2,6 %

2001. január 1-től

248/2000. (XII. 24.) Korm. rend.

10,3 %

2001. július 1-től

2001.01.01-i hatállyal.

72/2001. (IV. 24.) Korm. rend.

3,5 %

2001. december 1-től

2001.01.01-i hatállyal

188/2001. (X. 17.) Korm. rend.

1,5 %

2002. január 1-től

230/2001. (XII. 10.) Korm. rend.

9,7 %

2002. június 1-től

2002.01.01-i hatállyal

87/2002. (IV. 19.) Korm. rend.

4,5 %

2002 december 1-től

2002.01.01-i hatállyal

223/2002. (X. 31.) Korm. rend.

1 %

2003. január 1-től

303/2002. (XII. 27.) Korm. rend.

8,4 %

2003. november 1-től

2003.01.01-i hatállyal

157/2003. (X. 1.) Korm. rend.

2,2 %

2004. év január 1-től.

249/2003. (XIII. 23.) Korm. rend.

6,3 %

2004. november 1-től 2004.01.01-i hatállyal

269/2004. (IX. 29.) Korm. rend.

1 %

2005. év január 1-től

380/2004. (XII. 28.) Korm. rend.

6,3 %

2005. november 1-től

2005.01.01-i hatállyal

215/2005. (X. 7.) Korm. rend.

1 %

2006. év január 1-től

291/2005. (XII. 23.) Korm. rend.

4,3 %

2006. november 1-től 2006.01.01-i hatállyal

198/2006. (X. 2.) Korm. rend.

1,2 %

2007. év január 1-től

224/2006. (XI. 20.) Korm. rend.

4 %

2007. november 1-től 2007.01.01-i hatállyal

258/2007. (X. 4.) Korm. rend.

2,4 %

2008. év január 1-től

352/2007 . (XII. 23.) Korm. rend.

5 %

2008. május 1-től

2008.01.01-i hatállyal

71/2008. (IV. 3.) Korm. rend.

1,1 %.

2008. november 1-től

2008.01.01-i hatállyal

241/2008.(X. 1.) Korm. rendelet

1,1%

2009. január 1-től

353/2008.(XII. 31.) Korm. rendelet

3,1%2009-02-12 07:20

 

 

 


 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a nyugdíjasok és a foglalkoztatók tájékoztatása érdekében kifejlesztett egy kalkulátort, amellyel a nyugdíj alapját képező átlagkereset 90 százalékának 2009. évre történő felemelése elvégezhető. A kalkulátorral egyelőre az 1992. december 31-ét követő időponttól megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülők számíthatják ki, hogy milyen összegű - képzett nettó - keresetet érhetnek el biztosítási jogviszonyuk keretében anélkül, hogy nyugdíjjogosultságuk megszüntetésre kerülne

A számításhoz a nyugdíjazás időpontjának kiválasztásását követően, az átlagkereset rovatba kell a nyugdíjmegállapító határozaton szereplő átlagkereset összegét beírni. (Például: ha a nyugdíj megállapítás időpontja 1995. március 1-je, akkor 1995. évet kell kiválasztva kell beírni az átlagkereset összegét, ha a nyugdíj megállapítás időpontja 1996. január 1-je, akkor 1996. évet kell kiválasztva kell beírni az átlagkereset összegét

Ezt követően a „Számol" gombot kell megnyomni

Budapest, 2009. február 9.

 

Nyomtatás

 

 

 

vissza a címoldalra

 
E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 
Név:
E-mail:
 
 
Jó ötletnek tartja-e, hogy Kelet-Mo-n is legyen egy IBD-s szervezet?
Eredmények
További szavazások
 
 


ibdklub.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!